Contact Us

Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Branch 

 

    Add: 100 Xianlie Road C., Guangzhou 510070, China

 

    Tel: 86-20-37656554

   

    Fax: 86-20-87685791
 
 

    Email: zwxx@gzb.ac.cn